Maa- ja metsätalousministeriö järjesti tänään keskustelutilaisuuden silakan ja kilohailin kalastuksen järjestämisestä. Tilaisuudessa kuultiin Viron ja Ruotsin kalastusviranomaisten ja -elinkeinon edustajia heidän kiintiöjärjestelmistään ja niiden vaikutuksista sekä keskusteltiin Suomen kiintiöjärjestelmästä. Tilaisuuteen osallistui ammattikalastajia sekä kalataloushallinnon ja -järjestöjen edustajia.

Monessa EU:n jäsenvaltiossa, kuten Ruotsissa ja Virossa, koko maan saaliskiintiö on jaettu toimijakohtaisiksi saaliskiintiöiksi. Toimijakohtaisen kiintiön etuna on erityisesti se, että kalastusyritykset voivat oman kiintiönsä haltijoina paremmin suunnitella kalastustaan ja parantaa yritystoiminnan kannattavuutta. Lisäksi valtion rooli kalastuksen säätelyssä pienenee. Ruotsissa ja Virossa on havaittu, että toimijakohtaisten kiintiöiden käyttöönotto on tehostanut yritysten toimintaa, vähentänyt kalastusalusten lukumäärää ja parantanut kannattavuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö tulee nyt käydyn keskustelun perusteella selvittämään Suomen kiintiöjärjestelmän kehittämisen vaihtoehtoja. Selvityksen perusteella jatketaan kalastusalan kuulemista ja tehdään linjaukset kiintiöjärjestelmän kehittämisestä.

Lähde: MMM 26.11.2014