Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta lähtien. Kalatalousalueiden tehtävänä on muun muassa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen. ELY-keskukset vahvistivat kalatalousalueiden uudet rajat 12.12.2017. ELY-keskus kutsuu koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019.

Lisätietoja kalatalousalueista sekä kokouskutsut 2.1.2019 alkaen:

ELY-keskuksen verkkosivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalavesien-omistus-ja-kalatalousalueet

Lähde: MMM 18.12.2018