Vuonna 2013 merialueella toimi 1 271 kalastusyritystä. Suurin osa kalastusyrityksistä oli rannikkokalastusyrityksiä, jotka on luokiteltu liikevaihdon mukaan yli ja alle 8 500 euron (alv-raja) yrityksiin. Alle 8 500 euron vuotuisan liikevaihdon ansaitsevia rannikkokalastajia oli 65 prosenttia kaikista kalastusyrityksistä, yli 8 500 euron liikevaihdon tehneitä rannikkokalastajia oli 31 prosenttia. Yrityksistä troolareita oli 4 prosenttia. Kalastusyritysten kokonaismäärä väheni kuudella yrityksellä. Pienten (alle 8 500 €) rannikkokalastusyritysten määrä aleni, suurempien (yli 8 500 €) rannikkokalastusyritysten määrä kasvoi. Myös troolarikalastajien määrä kasvoi yhdellä.

Kalastusyritysten yhteenlasketut tuotot vuonna 2013 olivat 45 miljoonaa euroa, ja ne laskivat prosentin vuodesta 2012. Kaikkien yritysryhmien tuotot laskivat isoja troolareita lukuun ottamatta. Siitä huolimatta pienten rannikkokalastajien ja pienten troolareiden nettotulos parani, kun taas isojen troolareiden ja isojen rannikkokalastajien tulos aleni. Isojen troolareiden nettotulos heikkeni eniten ja pienten troolareiden parani yli puolet. Kalastusalan nettoinvestoinnit olivat negatiiviset vuonna 2013, vaikka rannikkokalastajien ja pienten troolareiden nettoinvestoinnit olivatkin positiivisia. Kalastusyritysten vakavaraisuus sekä maksuvalmius olivat yleensä hyviä. Isojen troolausyritysten omavaraisuusaste oli tyydyttävä ja maksuvalmius heikko.

Vuonna 2014 maamme ammattikalastajien saalis Itämerestä oli 148 miljoonaa kiloa ja arvoltaan 40 miljoonaa euroa. Saaliin määrä kasvoi, mutta arvo laski. Saaliin arvon lasku selittyy pääasiallisesti silakan hinnan laskulla. Silakan osuus saaliin arvosta oli 68 prosenttia. Saaliin arvon lasku vaikuttanee epäsuotuisasti silakkatroolareiden tulokseen. Vienti- ja teollisuussilakan hinnat laskivat vuonna 2014, mutta jalostussilakan hinta jatkoi nousuaan. Lohen ja kuhan hinnat nousivat, mutta muiden rannikkolajien sekä muikun hinnat laskivat maltillisesti.

Koko raportti linkki http://jukuri.luke.fi/handle/10024/519982

Lähde: Luke 14.10.2015