Kalastajat lunastivat tänä vuonna 266 700 kalastonhoitomaksua. Lakisääteinen maksu jää edelleen suurelta osalta kalastajista maksamatta, arvioi Metsähallitus.

Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille 18–64-vuotiaille kalastajille, jotka kalastavat muuten kuin pilkillä, ongella tai silakkalitkalla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemasta Vapaa-ajankalastus-selvityksestä on pääteltävissä, että maksuvelvollisia on huomattavasti enemmän kuin maksajia.

”Valitettavasti tilastojen valossa näyttää siltä, että syystä taikka toisesta kalastonhoitomaksu jää monilta maksuvelvollisilta suorittamatta. Arvioimme, että vain hieman yli puolet heistä maksaa maksun tällä hetkellä”, erikoissuunnittelija Jaakko Haapakoski Metsähallituksesta sanoo.

Kalastonhoitomaksuista kertyi kuluvana vuonna 9,3 miljoonaa euroa. Vuosimaksujen määrä laski edellisvuodesta viisi prosenttia. Viikko- ja vuorokausilupien määrä sen sijaan lisääntyi kymmenellä prosentilla.

Varat käytetään kalavesien ja kalastuksen hyväksi kalastuslain mukaisesti. Viime vuoden kalastonhoitomaksuista 32 prosenttia jaettiin korvauksina kalavesien omistajille, 21 prosenttia kalavesien hoitoon ja valvontaan, 16 prosenttia neuvontaan, 12 prosenttia kalatalousalueiden toimintaan, yhdeksän prosenttia tutkimukseen ja kalastuslain toimeenpanoon, seitsemän prosenttia maksun keräämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja kolme prosenttia muihin kuluihin, kuten kalatalouden rekisteriin.

Kalastonhoitomaksun voi maksaa netissä Eräluvat-kaupassa, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerossa 020 69 2424, Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. Vuosimaksu maksaa 47 euroa, viikkomaksu (7 vrk) 16 euroa ja vuorokausimaksu 6 euroa.

Kalastonhoitomaksun voi hankkia ilman palvelumaksua suoraan Metsähallitukselta eli Eräluvat-kaupasta, -sovelluksesta, palvelunumerosta tai luontokeskuksista. Lisäksi viralliset lupamyyjät, kuten R-kioski ja useat liikkeet eri puolilla Suomea myyvät kalastonhoitomaksua kolmen euron palvelumaksulla. Näistä liikkeistä kalastaja saa mukaansa paperisen lupatositteen eli niin sanotun kalastuskortin.

Lue lisää 

Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu 

Lähde: Metsähallitus 29.12.2022