Den legendariska kryssningen för fiskarena anordnas nu för elfte gången! Programmet innehåller som vanligt ett tät infopaket över de centrala resultaten av Fiskeri och miljöinstitutets projekt och annat aktuellt inom fiskeribranschen samt bekväm samvaro i gemensamma måltidernas och kvällens tecken. Preliminära seminarieprogrammet som bilaga.

Vi har i seminarieprogrammet lämnat en halv timme öppen för ett föredrag som önskats av de anmälda!

Alla måltider och kaffe i programmet ingår i priset! Projektet, som är finansierat av Vakka-suomen Kalastuspuisto, stöder fiskarenas resekostnader.

Den här gången bör man anmäla sig redan två månader före resan! Anmäl dig senast den 4 december 2012 via e-post eller telefon! Deltagarlistan samt räkningar skickas till de anmälda i januari 2013.

Infokryssningens program

Tilläggsuppgifter:

Maria Saarinen

tel. 045 6722 688

fax. 02 2518 840