Kalastusalueet olivat hakeneet lupaa 200 merimetson ampumiseen. Ely-keskus ei myönnä lupaa, koska mm. hallinto-oikeus on ratkaisuillaan tiukentanut suhtautumista merimetsojen ampumiseen. Myös merimetsojen häirintä kielletään.

Satakuntalaiset kalastajat eivät saa lupaa häiritä merimetsojen pesintää tai ampua merimetsoja.

Luvian, Porin ja Merikarvian kalastusalueet hakivat yhteistä lupaa pesinnän estämiselle ja häirinnälle sekä enintään kahdensadan merimetson ampumiselle. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan hakijat eivät ole riittävästi esittäneet, millaisia haittoja merimetsot aiheuttavat.

EU:n lintudirektiivi suojelee merimetsoja, eikä Ely-keskus katso saaneensa riittäviä ja puolueettomia perusteluja, että merimetsoista on merkittävää haittaa kalastajille.  

Ely-keskus muistuttaa, että myös pyyntitehokkuuden ja kalastajamäärien muutokset vaikuttavat kalasaaliisiin. Myös pelkästään kalakantojen luontainen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta.

Hallinto-oikeus on puolestaan viimeaikaisissa ratkaisuissaan tiukentanut linjaa merimetsojen ampumiseen. Metsästyslupia on Satakunnassa aiemmin myönnetty tutkimustarkoituksiin, mutta nyt linja on muuttunut.

-Kyllä hallinto-oikeuden ratkaisut ovat merkittävä peruste sille, että lupia ei myönnetty. Enää ei riitä, että hakemuksessa sanotaan lintuja ammuttavan tutkimustarkoituksiin. Pitäisi olla myös tutkimussuunnitelma, Ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikön tarkastaja Tapio Aalto sanoo.

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston tutkijoille sen sijaan on annettu luvat häiritä pesintää tutkimuksen aikana. Häirinnästä ei katsota olevan suuria haittoja merimetsokannoille verrattuna tutkimuksista saatavaan hyötyyn.

Lähde: Yle 17.7.2012