Kot­ka-seu­ran myön­tä­män Ter­va­mes­ta­rin tit­te­lin sai tänä vuon­na ka­las­ta­ja Hol­ger Sjög­ren, itäi­sen Suo­men­lah­den van­hin si­la­kan­pyy­tä­jä.

Kot­ka-seu­ran pe­rus­teet va­lin­nal­le ovat seu­raa­vat:

– Hol­ger on sin­nik­kääs­ti ja am­ma­tis­taan yl­pe­ä­nä teh­nyt vuo­si­kym­me­nien ajan työ­tä ka­las­ta­ja­na, am­mat­ti­kun­nas­sa, jos­sa te­ki­jät ovat hu­pe­ne­mas­sa. Hän ka­las­taa vie­lä kah­dek­san­kymp­pi­se­nä. Hän on pi­tä­nyt yl­lä kot­ka­lais­ten mah­dol­li­suut­ta os­taa tuo­ret­ta si­lak­kaa Sa­po­kas­ta suo­raan ka­las­ta­jal­ta. Hol­ge­rin troo­la­rin edes­sä on yleen­sä pit­kä jono ih­mi­siä, ja tämä ta­pah­tu­ma tuo myös hy­vää miel­tä kot­ka­lai­sil­le.

Lähde: Kaupunkilehti Ankkuri 28.7.2022