Kalajätteen avulla voidaan tehostaa biokaasun tuotantoa merkittävästi. Turun ammattikorkeakoulun Susbio-hankkeessa on huomattu, että jo pieni määrä roskakalasta tehtyä ravinneliuosta parantaa biokaasuvoimalan toimintaa.

Energiakäyttöön kelpaavaa metaania saadaan Turun Kakolan jätevedenpuhdistamon lietteestä. Lietteeseen on tutkimuksessa lisätty käsiteltyä kalaa, ja tutkijat ovat mitanneet, kuinka tehokkaasti metaania syntyy.

– Kun syötteessä on viisi prosenttia hapotettua kalaa, kaasun tuotto kaksinkertaistuu, projektipäällikkö Juha Nurmio Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Hankkeen tutkimustuloksista toivotaan hyötyjä alueen teollisuudelle.

Biokaasun tutkimus on kolmevuotinen hanke, jossa on tarkoitus kokeilla eri tapoja tehostaa biokaasun tuotantoa. Hankkeen EU-rahoitus loppuu ensi vuonna, mutta biokaasun tutkimusta todennäköisesti jatketaan ammattikorkeakoulussa.

– Tutkittavaa ja testattavaa riittää, Nurmio sanoo.

Lähde: Turun Sanomat, tiede 2.9.2012