Alla olevasta kartasta voit klikkaamalla tarkastella kalasatamia ja joitakin niiden ominaisuustietoja. Tarkempia tietoja satamista voit kysyä ELY-keskuksista. Kalasatamien tiedot kerättiin vuosina 2017-2018 tehdyssä kalasatamaselvityksessä.

Mahdolliset päivitykset kalasatamien tietoihin tulee toimittaa Sinna Seppäselle (sinna.seppanen@merijakalatalous.fi). Satamatietoja päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Taustaa

Kalatalouden paikkatietoaineistoa kerättiin ja päivitettiin vuosien 2017-2018 aikana tehdyn kalasatamaselvityksen yhteydessä. Selvityksen keskeinen tavoite oli tunnistaa kalatalouden ja erityisesti kaupallisen kalastuksen näkökulmasta tärkeät kalasatamat ja purkupaikat sekä analysoida toimialan kehitysnäkymät ja näiden tietojen avulla parantaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalasatamien kehittämiseen myönnettävän rahoituksen vaikuttavuutta. Selvityksen tavoitteena oli myös tunnistaa valtakunnallisesti tärkeimmät kalastamat. Tämän tavoitteen osalta päädyttiin siihen, että erityisesti rannikko- ja sisävesikalastuksessa tilanteet ja olosuhteet muuttuvat nopeasti, jonka vuoksi kohteiden priorisointi on hyvin haastavaa ja tuettavien kohteiden priorisointi tapahtuu tulevaisuudessakin tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.

Kalasatamaselvitys tehtiin kalataloushallinnon, kalatalouden toimintaryhmien ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Linkki https://merijakalatalous.fi/kalatalous-suomessa/kalasatama-karttapalvelu/

Lähde: Meri- ja kalatalousverkosto