Kalojen ja muiden vesieläinten merkitys elintarviketuotannossa on maailmanlaajuisesti kasvamassa. Kalojen ja muiden vesieläinten viljelyn odotetaan siten olevan entistä tärkeämpi tuotannon ala. Tuotannon turvaamiseksi on kiinnitettävä huomiota kalojen terveyteen ja hyvinvointiin sekä tarttuvien tautien ehkäisyyn.

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävässä kalatautitutkijoiden International Conference on Diseases of Fish and Shellfish -kokouksessa Tampereella 2.-6.9.2013 pohditaan vesieläinten terveyteen liittyviä asioita.

Aihealueet vaihtelevat kalojen tautipuolustuskyvystä, kalavirusten pintarakenteeseen ja simpukoiden loisiin. Vesieläinten monimuotoinen lajikirjo, muuttuvat ympäristöolosuhteet sekä taudinaiheuttajien kyky muuntua ja siirtyä uusiin lajeihin ovat kalatautitutkijoiden jokapäiväisinä haasteina myös mukana keskusteluissa.

Evira mukana maailman kalatautitutkijoiden tapaamisessa

Suomessa on jo useita kiertovesitekniikalla toimivia laitoksia ja ne ovat yleistymässä ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran erikoistutkija, ELT Perttu Koski tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksiköstä ohjaa työpajan kiertovesiviljelyn erityistarpeista tautien ehkäisyssä ja hoidossa.

Eviran kalatautitutkijoilla on lisäksi useita esityksiä muun muassa kalatautitilanteesta Suomessa, sammissa esiintyvistä taudeista sekä Suomesta löydetyistä kalaviruksista.

Ohjelmassa on yli neljäsataa esitystä meneillään olevista vesieläinten tautien tutkimuksista. Erillisiä työpajoja järjestetään ajankohtaisista aiheista kuten flavobakteereiden aiheuttamien ongelmien hoito.

Kokouksen järjestää European Association of Fish Pathologists, kalatautitutkijoiden järjestö, johon kuuluu noin tuhat jäsentä, osin myös Euroopan ulkopuolelta. Suomalaisena järjestäjänä toimii Kalatautitutkijat ry, jossa on jäseniä kaikista kalatautien kanssa työskentelevistä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Kokouksen valmistelussa mukana ovat olleet Evira, Jyväskylän ja Oulun yliopistot ja Åbo Akademi. Kokousta tukevat tieteelliset säätiöt, suomalaisen kalanviljelyn toimijat sekä useat kansainväliset yritykset.

Lue lisää kokouksesta  ja European Association of Fish Pathologists -järjestöstä.

Lähde: Evira 29.8.2013