Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen tammikuussa 2023 vajaan 36 miljoonan euron arvosta, määrältään noin viisi miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta kokonaista lohta oli kaksi miljoonaa kiloa, josta hieman yli puolet matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 0,9 miljoonaa kiloa.

Kalaa ja kalatuotteita vietiin 15 miljoonalla eurolla; määrältään 7,2 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan tuoreen kokonaisen lohen osuus viennistä oli noin 1,1 miljoonaa kiloa.

  • Tuonnin arvo laski yhdellä prosentilla ja tuonnin määrä 17 prosentilla edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Tuodusta kalasta 92 prosenttia oli elintarvikekalaa.
  • Viennin arvo laski 17 prosenttia edelliseen tammikuuhun nähden. Viennin määrä laski 24 prosenttia. Viedystä kalasta 87 prosenttia oli elintarvikekalaa.

Lähde: Luke 6.4.2023