Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen syyskuussa 2022 63 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 10,3 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 6,5 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 2,1 miljoonaa kiloa.

  • Kalaa ja kalatuotteita vietiin 31 miljoonalla eurolla; määrältään 7,9 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli noin 4,5 miljoonaa kiloa.
  • Tuonnin arvo kasvoi 45 prosentilla ja tuonnin määrä kuudella prosentilla edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Tuodusta kalasta 99 prosenttia oli elintarvikekalaa.
  • Viennin arvo puolitoistakertaistui edelliseen syyskuuhun nähden. Viennin määrä pieneni seitsemän prosenttia. Viedystä kalasta 90 prosenttia oli elintarvikekalaa.

Lähde: Luke 7.12.2022