Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen marraskuussa 2022 vajaan 56 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 8,6 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 5 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 1,4 miljoonaa kiloa.

Kalaa ja kalatuotteita vietiin 29 miljoonalla eurolla; määrältään 5,9 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli noin 3,6 miljoonaa kiloa.

  • Tuonnin arvo kasvoi 14 prosentilla ja tuonnin määrä laski kahdella prosentilla edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Tuodusta kalasta 96 prosenttia oli elintarvikekalaa.
  • Viennin arvo kasvoi 17 prosenttia edelliseen marraskuuhun nähden. Viennin määrä laski 33 prosenttia. Viedystä kalasta 85 prosenttia oli elintarvikekalaa.

Lähde: Luke 3.2.2023