• Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen marraskuussa 2021 noin 48 miljoonan euron arvosta; vajaat 9 miljoonaa kiloa. Tästä 3,4 miljoonaa kiloa oli Suomen kautta edelleen muualle Eurooppaan vietyä tuoretta kokonaista lohta. Suomeen tuodusta lohesta jäi marraskuussa      maahan 1,7 miljoonaa kiloa.
  • Tuonnin arvo kasvoi 19 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, tuonnin määrän laskiessa 8 prosentilla. Norjan osuus tuonnin arvosta oli 68 prosenttia.
  • Marraskuussa tuodusta kalasta määrältään 96 prosenttia oli elintarvikekalaa. 4 prosenttia oli eläinten ravinnoksi menevää rehukalaa (0,4 milj. kg). Tärkeimpiä tuontiartikkeleita olivat tuore kokonainen lohi, erilaiset kalavalmisteet ja -säilykkeet sekä tuore kokonainen kirjolohi.
  • Suomesta vietiin marraskuussa kalaa ja kalatuotteita kaiken kaikkiaan 8,7 miljoonaa kiloa. Viennin arvo oli 24 miljoonaa euroa. Viedystä kalasta elintarvikekalaa oli 96 prosenttia. Rehuksi kalaa vietiin 319 000 kiloa. Eniten vietiin tuoretta kokonaista lohta ja pakastettua silakkaa.
  • Viennin arvo kasvoi marraskuussa 28 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, viennin määrän kasvaessa 13 prosenttia.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://stat.luke.fi/kalan-ulkomaankauppa-marraskuu-2021-ennakko_fi

Lähde: Luonnonvarakeskus 4.2.2022