Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen lokakuussa 2022 61 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 9,6 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 5,6 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 1,7 miljoonaa kiloa.

  • Kalaa ja kalatuotteita vietiin 31 miljoonalla eurolla; määrältään 8,4 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli noin 3,9 miljoonaa kiloa.
  • Tuonnin arvo kasvoi 35 prosentilla ja tuonnin määrä seitsemällä prosentilla edellisvuoden lokakuuhun verrattuna. Tuodusta kalasta 93 prosenttia oli elintarvikekalaa.
  • Viennin arvo kasvoi 41 prosenttia edelliseen lokakuuhun nähden. Viennin määrä kasvoi viisi prosenttia. Viedystä kalasta 94 prosenttia oli elintarvikekalaa.

Lähde: Luke 5.1.2023