Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen kesäkuussa 2023 noin 50,2 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 7,1 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta kokonaista lohta oli noin 3,6 miljoonaa kiloa, josta 57 prosenttia matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 1,5 miljoonaa kiloa.

Kalaa ja kalatuotteita vietiin 19,1 miljoonalla eurolla; määrältään 4,9 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan tuoreen kokonaisen lohen osuus viennistä oli hieman yli kaksi miljoonaa kiloa.

  • Tuonnin arvo laski kuudella prosentilla. Tuonnin määrä kasvoi kahdella prosentilla edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Tuodusta kalasta 96 prosenttia oli elintarvikekalaa.
  • Viennin arvo laski kahdeksalla prosenttia edelliseen kesäkuuhun nähden. Viennin määrä laski 42 prosenttia. Viedystä kalasta 90 prosenttia oli elintarvikekalaa.

Lähde: Luke 6.9.2023