• Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita kesäkuussa 2020 noin 6,6 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 12,1 miljoonaa euroa. Vietyjen kalakilojen määrä laski edellisvuoden kesäkuuhun nähden noin viidenneksellä, hieman yli 1,5 miljoonalla kilolla. Viennin arvo nousi 2,2 miljoonalla eurolla.
  • Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 5 miljoonaa kiloa, arvoltaan lähes 11 milj. euroa. Viennin määrä oli 2,2 miljoonaa kiloa pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, viennin arvon kasvaessa samaan aikaan 1,7 miljoonalla eurolla. Muuksi kuin ihmisravinnoksi vietiin 1,6 miljoona kiloa.
  • Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä laski kesäkuussa 1,4 miljoonalla kilolla, ja tuonnin arvo noin 0,16 miljoonalla eurolla edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä oli 8,3 miljoonaa kiloa ja tuonnin arvo noin 40 miljoonaa euroa.
  • Ihmisravinnoksi tuotujen tuotteiden määrä oli 7,2 miljoonaa kiloa ja arvo 38,8 miljoonaa euroa. Muuksi kuin ihmisravinnoksi tuotiin 1,2 miljoonaa kiloa.
  • Norjasta tuotiin kesäkuussa tuoretta kokonaista lohta hieman yli 3 miljoonaa kiloa. Se oli 133 000 kiloa enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Tuodusta lohesta vietiin sellaisenaan edelleen      Eurooppaan 1,3 miljoonaa kiloa. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuoretta kokonaista lohta tuotiin kaikkiaan 19,3 miljoonaa kiloa, josta vietiin edelleen Eurooppaan 9,9 miljoonaa kiloa.
  • Suomeen jäi ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuodusta lohesta 9,6 miljoonaa kiloa, joka oli 234 000 kiloa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Lohen tuonnin arvo laski 3,8 miljoonalla eurolla ja viennin arvo 2,3 miljoonalla eurolla. Suomeen jääneen lohen arvo laski 6,1 miljoonalla eurolla.
  • Ihmisravinnoksi tuotujen tuotteiden kokonaismäärästä 61 prosenttia (4,4 milj. kg) tuli Norjasta.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://stat.luke.fi/kalan-ulkomaankauppa-kes%C3%A4kuu-2020-ennakko_fi

Lähde: Luke 7.9.2020