Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen joulukuussa 2022 vajaan 52 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 7,5 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta kokonaista lohta oli 4,3 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin kaksi miljoonaa kiloa.

Kalaa ja kalatuotteita vietiin vajaalla 22 miljoonalla eurolla; määrältään 5,7 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli noin 2,3 miljoonaa kiloa.

  • Tuonnin arvo laski kahdella prosentilla ja tuonnin määrä 20 prosentilla edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Tuodusta kalasta 97 prosenttia oli elintarvikekalaa.
  • Viennin arvo laski 11 prosenttia edelliseen joulukuuhun nähden. Viennin määrä laski 43 prosenttia. Viedystä kalasta 92 prosenttia oli elintarvikekalaa.

Lähde: Luke 3.3.2023