Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen helmikuussa 2022 vajaan 50 miljoonan euron arvosta, määrältään 7,5 miljoonaa kiloa. Tästä tuoretta kokonaista lohta oli 3,8 miljoonaa kiloa, josta jäi Suomeen vajaat 1,8 miljoonaa kiloa ja reilut 2 miljoonaa kiloa matkasi kauttakulkuvientinä edelleen Eurooppaan. Kalaa ja kalatuotteita vietiin 21 miljoonalla eurolla; 10,1 miljoonaa kiloa.

  • Tuonnin arvo kasvoi 65 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, tuonnin määrän kasvaessa 16 prosentilla. Tuodusta kalasta noin 93 prosenttia oli elintarvikekalaa. Rehuksi kalaa tuotiin 514 000 kiloa.
  • Viennin arvo kasvoi edelliseen helmikuuhun nähden 59 prosenttia, viennin määrän noustessa samaan aikaan 39 prosentilla. Viedystä kalasta noin 92 prosenttia oli elintarvikekalaa. Rehuksi kalaa vietiin 784 000 kiloa.