Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen elokuussa 2022 vajaan 65 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 9,8 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 5,6 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 1,3 miljoonaa kiloa.

Kalaa ja kalatuotteita vietiin 29,5 miljoonalla eurolla; määrältään 6,8 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli noin 4,2 miljoonaa kiloa.

  • Tuonnin arvo kasvoi 52 prosentilla ja tuonnin määrä 15 prosentilla edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Tuodusta kalasta 99 prosenttia oli elintarvikekalaa.
  • Viennin arvo kaksinkertaistui edelliseen elokuuhun nähden. Viennin määrä kasvoi kolmasosalla. Viedystä kalasta 85 prosenttia oli elintarvikekalaa.

Lähde: Luonnonvarakeskus 4.11.2022