Taulukko: Kalan ja kalatuotteiden tuonti.

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 83 miljoonaa kiloa vuonna 2022. Viennin määrä kasvoi neljällä miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 291 miljoonaa euroa, kasvoi 108 miljoonalla eurolla. Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan kasvoi 130 miljoonasta eurosta 231 miljoonaan euroon.

  • Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 72 miljoonaa kiloa, ja muuksi kuin ihmisravinnoksi vietiin 11 miljoonaa kiloa.
  • Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden vientimaat olivat Ranska (43 miljoonaa euroa), Puola (37 miljoonaa euroa), Liettua (31 miljoonaa euroa), Alankomaat (27 miljoonaa euroa) sekä Italia ja Viro (25 miljoonaa euroa). Tuoreen kokonaisen lohen kauttakulkuviennistä suuntautui 18 prosenttia Ranskaan ja 15 prosenttia Puolaan. Seuraavina olivat Liettua, Alankomaat ja Italia yhteensä 36 prosentin osuudella.
  • Arvoltaan ylivoimaisesti tärkein viennissä oli edelleen tuore kokonainen lohi. Muista tuotteista arvokkaimpia olivat mäti ja mätituotteet, pakastettu kokonainen silakka sekä kalajauho.
  • Suomeen tuotiin 95 miljoonaa kiloa kalaa ja kalatuotteita vuonna 2022. Edellisvuoteen verrattuna tuontimäärä kasvoi neljällä miljoonalla kilolla. Tuonnin arvo, 636 miljoonaa euroa, kasvoi 175 miljoonalla eurolla. Arvoltaan tärkeimmät tuontituotteet olivat tuore lohi, tonnikalasäilykkeet ja tuore lohen ja taimenen filee.
  • Elintarvikkeeksi tuotujen kalatuotteiden määrä oli 89 miljoonaa kiloa, mikä oli määrältään viisi miljoonaa kiloa ja arvoltaan 172 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.
  • Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden tuontimaat olivat Norja (441 miljoonaa euroa), Ruotsi (50 miljoonaa euroa) ja Tanska (18 miljoonaa euroa).
  • Tuonnin kokonaismäärästä 62 prosenttia (59 miljoonaa kiloa) tuli Norjasta. Eniten tuotiin ihmisravinnoksi tuoretta kokonaista merilohta (49 miljoonaa kiloa), josta meni sellaisenaan vientiin 32 miljoonaa kiloa. Lisäksi tuotiin muun muassa tuoretta filettä ja katkarapuja.
  • Ruotsista tuotiin kalaa ja kalatuotteita kahdeksan miljoonaa kiloa ja Tanskasta kolme miljoonaa kiloa.
Taulukko: Kalan ja kalatuotteiden vienti.

Lähde: Luke 21.3.2023