Vuonna 2013 kalastajille maksettiin useimmista lajeista hieman korkeampaa kilohintaa kuin edellisvuonna. Myös kasvatetusta kirjolohesta ja siiasta maksetut tuottajahinnat nousivat.

Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kalan tuottajahinnat 2013 -tilastojulkaisusta. Kasvatetun kirjolohen keskihinta, 3,90 euroa kilolta, oli 0,70 euroa edellisvuoden keskihintaa korkeampi. Kasvatetun siian kilohinta, 7,35 euroa kilolta, oli 0,62 euroa enemmän kuin edellisvuoden keskihinta. Luonnosta pyydetyn siian kilohinta, 4,27 euroa, kasvoi viime vuodesta 0,40 euroa. Sen sijaan luonnosta pyydetyn lohen kilohinta, 3,45 euroa, jäi edellisvuoden tasolle.

Kuhasta, ahvenesta, hauesta ja muikusta maksettiin merialueen kalastajille keskimäärin hieman parempaa hintaa kuin edellisvuonna. Myös silakan keskihinta nousi edellisvuodesta. Elintarvikkeeksi myydystä silakasta maksettiin keskimäärin 0,29 euroa ja rehuksi myydystä silakasta 0,22 euroa kilolta. Suurin osa elintarvikesilakasta menee vientiin. Vuonna 2013 noin viidesosa silakka- ja kilohailisaaliista purettiin suoraan ulkomaisiin satamiin. Tämä osuus ei sisälly hintatietoihin.

Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka oli kalasta 14 prosenttia. Siian, lohen, kirjolohen ja taimenen hinnat on laskettu peratulle kalalle, muiden lajien hinnat perkaamattomalle. Kalojen keskihinnat on laskettu kalatukkujen kalastajille maksetuista hinnoista. Kalastajien suoramyynti ei sisälly tietoihin.

image001

Kalojen keskihintoja vuosina 2012 ja 2013. Hinnat nimellisarvoisina, eli kyseisen vuoden hintatasossa.

*Lohen, kirjolohen taimenen ja siian hinnat laskettu peratulle kalalle, muut perkaamattomalle

www.rktl.fi/tilastot

Julkaisu: Kalan tuottajahinnat 2013 

Lähde: RKTL 7.5.2014