Vuonna 2023 silakan ja kilohailin tuottajahinnat nousivat. Elintarvikkeeksi käytettävän silakan tuottajahinta oli 0,43 €/kg ja kalajauhon raakaraaka-aineena sekä eläinten rehuna käytettävän teollisuussilakan tuottajahinta oli 0,27 €/kg. Elintarvikesilakan tuottajahinta nousi vuoteen 2022 verrattuna 19 %, ja teollisuussilakan tuottajahinta 35 %. Kilohailin tuottajahinta oli 0,30 €/kg, 30 % korkeampi kuin vuonna 2022.

Kalan tuottajahintahinnat 2023 (suluissa muutos edelliseen vuoteen)

 • Elintarvikesilakka 0,43 €/kg (+19 %)
 • Teollisuussilakka 0,27 €/kg (+35 %)
 • Kilohaili 0,30 €/kg (+30 %)
 • Perattu lohi 10,32 €/kg (+12 %)
 • Perattu siika 5,54 €/kg (-4 %)
 • Ahven 2,09 €/kg (-18 %)
 • Kuha 6,97 €/kg (-1 %)
 • Hauki 2,44 €/kg (+11 %)
 • Made 4,62 €/kg (-6 %)
 • Lahna 0,72 €/kg (+53 %)
 • Särki 0,49 €/kg (+44 %)
 • Muikku 2,19 €/kg (+298 %)

Elintarvikkeeksi myytävästä kalasta maksetaan teollisuuskalaa selvästi korkeampaa hintaa, joten teollisuuskäyttöön päätyvän kalan osuus saaliista voi vaikuttaa perkaamattoman kalan tilastoituun tuottajahintaan merkittävästi niillä lajeilla, joista osa päätyy teollisuuskäyttöön. Tämä selittää osaltaan muikun tuottajahinnan näennäisen suurta nousua vuosien 2022 ja 2023 välillä. Tässä julkistuksessa kalan tuottajahintatilasto laajentui kattamaan myös muiden kalalajien kuin silakan osalta erikseen elintarvikekalan ja teollisuuskalan tuottajahinnat. Silakan, kilohailin ja merestä pyydetyn muikun ohella teollisuuden käyttöön päätyy mm. särkikaloja sekä ahventa.

Perkaamattoman elintarvikekalan tuottajahintoja 2023

 • Muikku 3,95 €/kg
 • Ahven 2,52 €/kg
 • Lahna 0,86 €/kg
 • Särki 0,75 €/kg

Kalan tuottajahintatilasto kuvaa Suomen merialueen satamiin puretun kalan tuottajahintaa.

Lähde: Luke 8.5.2024