Pääkohdat

  • Elintarvikkeena käytetyn silakan hinta (0,32 € / kg) jatkoi nousuaan edellisvuodesta.  Teollisuuden käyttöön menevän silakan hinta (0,17 € / kg) oli hieman alempana kuin hinta vuonna 2018 (0,18 €/kg).
  • Peratun lohen hinta (6,07 € / kg) pysyi edellisvuoden keskihinnan (6,08 € /kg) tasolla.
  • Hauen ja mateen hinnat nousivat edellisvuodesta, kun taas kuhan hinta (6,08 € / kg) laski verrattuna edellisvuoteen. Ahvenen hinta (2,38 € / kg) pysyi samana kuin vuonna 2018.
  • Kasvatetun kirjolohen hinta (4,50 € / kg) laski edellisvuodesta (5,15 € / kg), kun taas kasvatetun siian hinta (10,66 € / kg) nousi hieman, ja oli korkein 2000-luvulla.
  • Kalan tuottajahintatiedot kerätään yrityksiltä, jotka ostavat kalaa kalastajilta. Tiedot kasvatetun kalan tuottajahinnoista ovat Suomen kalankasvattajaliiton toimittamia tietoja.

Lähde: Luke 12.5.2020