Vuonna 2012 kalastajille maksettiin lohesta ja siiasta pienempää kilohintaa kuin edellisvuosina. Myös kalanviljelijöille kasvatetusta kirjolohesta ja siiasta maksetut tuottajahinnat laskivat. Muiden lajien osalta tuottajahinnat pysyivät lähellä edellisvuoden tasoa.

Luonnosta pyydetystä lohesta maksettiin kalastajalle keskimäärin 3,50 euroa ja siiasta 3,88 euroa kilolta. Lohen kilohinnassa laskua oli edellisvuodesta 1,88 euroa ja siian hinnassa 0,58 euroa. Kasvatetun kirjolohen keskihinta, 3,20 euroa kilolta, oli 0,80 euroa edellisvuoden keskihintaa pienempi. Kasvatetun siian kilohinta, 6,73 euroa kilolta, oli 1,74 euroa edellisvuoden keskihintaa pienempi.

Kuhasta maksettiin kalastajille keskimäärin 4,86 euroa, ahvenesta 1,80 euroa, hauesta 1,48 euroa ja muikusta 2,28 euroa kilolta merialueella. Sisävesillä muikusta maksettiin keskimäärin 2,70 euroa kilolta.

Silakan keskihinta pysyi edellisvuoden tasolla. Elintarvikkeeksi käytetystä silakasta maksettiin kalastajille keskimäärin 0,25 euroa ja rehuksi käytetystä silakasta 0,17 euroa kilolta. Kilohailista maksettiin keskimäärin 0,19 euroa kilolta. Suurin osa elintarvikesilakasta menee vientiin. Vuonna 2012 lähes neljännes silakka- ja kilohailisaaliista purettiin suoraan ulkomaisiin satamiin. Tämä osuus ei sisälly hintatietoihin.

Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka kalasta oli 13 %. Siian, lohen, kirjolohen ja taimenen hinnat on laskettu peratulle kalalle, muiden lajien hinnat perkaamattomalle.

 http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/Tilastot/rktl_tilastoja_1_2013.pdf 

 

2011

2012

 

Lohi*

5,38

3,50

 

Kirjolohi, viljelty*

4,00

3,20

 

Taimen*

5,25

4,93

 

Siika, kalastettu*

4,46

3,88

 

Siika, viljelty*

8,47

6,73

 

Ahven

1,78

1,80

 

Hauki

1,42

1,48

 

Kuha

4,90

4,86

 

Made

4,76

4,75

 

Lahna

0,52

0,27

 

Muikku, merialue

2,36

2,28

 

Muikku, sisävedet

2,74

2,70

 

Silakka, elintarvike

0,24

0,25

 

Silakka, rehu

0,16

0,17

 

Kilohaili

0,17

0,19

 
   

Kalojen keskihintoja vuosina 2011 ja 2012. Hinnat nimellisarvoisina, eli kyseisen vuoden hintatasossa.

Lähde: RKTL 22.5.2013