Pentti Parviainen puuttui tärkeään asiaan eli tuoreen kalan nostopäivän ilmoittamiseen (MT 18.11.). Kalan nosto- ja pyyntipäivämerkintää on Suomessa pidetty tärkeänä tietona kuluttajalle, ja siitä syystä sen ilmoittamisesta myynnin yhteydessä on säädetty kansallisesti (maa- ja metsätalousministeriön asetus 1367/2011).

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on ohjeistanut elintarvikevalvontaviranomaisia, että pyynti- tai nostopäivä on aina ilmoitettava myynnin yhteydessä kotimaisesta ja EU:n ulkopuolisista maista tulleesta tuoreesta kalasta. ETA-maa Norjasta peräisin olevan tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivä on ilmoitettava myynnin yhteydessä, jos se on saatavissa kaupallisista asiakirjoista.

Kalastustuotteiden pyynti- tai nostopäivämerkintä on EU-asetuksen mukaan vapaaehtoinen. Pakollisena edellytetään pakattujen kalojen vähimmäissäilyvyysajan ilmoittamista.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden merkintävaatimukset muuttuivat joulukuussa 13.12.2014, kun EU:n niin sanottua markkinajärjestelyasetusta alettiin soveltaa.

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii säilyttämään jatkossakin kansallisen velvoitteen myynnissä olevan tuoreen kalan pyynti- ja nostopäivän ilmoittamisesta kuluttajalle. Kansallinen säätäminen edellyttää kuitenkin ensin kaikkien EU-jäsenvaltioiden ja Euroopan komission hyväksyntää.

Suomalaiset kuluttajat arvostavat kalan tuoreutta. Nosto- ja pyyntipäivän ilmoittaminen myös kaikesta Norjasta tuodusta kalasta lisäisi varmasti kuluttajien luottamusta kalan laatuun.

Leena Räsänen
johtaja

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

 
Lähde: Maaseudun Tulevaisuus 30.11.2015