Evira järjestää keskiviikkona 19.9 koulutuspäivän kalan aistinvaraisesta laadunarvioinnista. Päivä järjestetään Eviran tiloissa Helsingissä. Koulutus on maksullinen. Kurssi on tarkoitettu on aistinvaraista laadunarviointia tekeville laboratorioille, valvontaviranomaisille ja alan toimijoille.

Lisätiedot: Eviran verkkosivut www.evira.fi