Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää hyvin myönteisenä sitä, että maan viisikymmentä kalamarkkinatapahtumaa markkinoivat kalataloutta laajalti ja ihmisiä puhuttelevasti. Kalamarkkinatapahtumien kehittämisraportin luovutustilaisuudessa Kalatalouden Keskusliiton 125-vuotisjuhlassa puhuneen Tiilikaisen mukaan myös välittömät vaikutukset ovat tuntuvia.

– Kalamarkkinatapahtumissa käytetään vuosittain n. 10 miljoonaa euroa kalamarkkinatuotteiden ostoon, toteaa Tiilikainen.

Tiilikaisen mukaan kalamarkkinatapahtumien kehittäminen projektin esitysten mukaisesti monipuolistamalla tuote- ja ohjelmatarjontaa, kehittämällä yhteismarkkinointia, yhteistä koulutusta ja muuta yhteistyötä lisää kalamarkkinoiden ennestäänkin korkeaa vetovoimaa. Kalamarkkinatapahtumia tulee kehittää myös matkailullisiksi vetovoimatekijöiksi.

Tiilikaisen mukaan hallituksen kärkihankkeen, turhan hallintobyrokratian purun, kanssa on linjassa se, että etsitään projektin esityksen mukaan keinoja helpottaa ja yksinkertaistaa myös kalamarkkinatapahtumiin osallistuvien kalastajien ja jalostajien lupakuormaa.

– Uusien kalastajien aktivoiminen tulemaan mukaan markkinoille, mikä on tarpeen, sopii hyvin esimerkiksi Leader-kalatalousryhmien toimintaan, sanoo Tiilikainen.

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen toivoo, että luovutettu raportti johtaisi kalamarkkinatapahtumien ja niiden verkoston myönteiseen monipuoliseen kehittymiseen kuten neuvottelukunnan teettämä edellinen vastaava selvitys vuodelta 1992 teki. Projektin jälkeen sisämaan kalamarkkinatapahtumat kehittyivät voimakkaasti. Nykyään puolet maan kymmenestä suurimmasta kalamarkkinatapahtumasta on vesistö-Suomessa.

Kalamarkkinatapahtumien kehittämisprojektin toteuttivat saaristoasiain neuvottelukunta, maa- ja metsätalousministeriö, Kalatalouden Keskusliitto, Onvisio ja kalamarkkinatapahtumat.

·        Kalamarkkinatapahtumien kehittämisprojekti 2016

·        Kalamarkkinatapahtumien kehittämisprojekti, loppuraportti

Lähde: MMM tiedote 23.11.2016