Suomalaiset yritykset jalostivat 72 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2021. Se oli neljä miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin kalajalosteiden tuotantoa tilastoitiin edellisen kerran.

  • Jalosteiden raaka-aineena käytetystä kalasta 38 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 34 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua. Kotimaisen kalan määrä pieneni seitsemän miljoonaa kiloa ja ulkomaita tuodun kalan määrä kasvoi lähes neljä miljoonaa kiloa vuoteen 2019 verrattuna.
  • Eniten jalostettiin lohta, seuraavaksi eniten silakkaa ja kirjolohta. Näiden lajien jalostus kattoi 92 prosenttia kaikesta jalostetun kalan määrästä.
  • Norjalaisen tuontilohen jalostus kasvoi 27 miljoonaan kiloon.
  • Kokonaisen silakan ja kilohailin pakastus vientiin väheni kaksi miljoonaa kiloa 23 miljoonasta kilosta 21 miljoonaan kiloon.
  • Lähes 26 miljoonaa kiloa kalaa jalostettiin tuoreeksi fileeksi. Siitä kaksi kolmasosaa oli ulkomailta tuotua lohta.
  • Kalaa jalostaneita yrityksiä oli 119, joista yli miljoona kiloa jalostaneita oli 16. Ne jalostivat 86 % prosenttia koko jalostetun kalan määrästä.

Lähde: Luke 27.10.2022