WWF:n kalakampanja romutti lohen ja siian myyntiä.

Suomessa ammattikalastajien vaelluskalojen myynti on romahtanut ympäristöjärjestö WWF:n kalakampanjan vuoksi, sanotaan Suomen Ammattikalastajaliitosta. Sen mukaan Itämeren villiä vaelluslohta ja villiä vaellussiikaa saa kaupaksi joko huonosti tai entistä halvemmilla hinnoilla. Kalakauppa vaihtelee alueellisesti.

Osa kaupoista on sitoutunut WWF:n suositukseen. Tapaus on saanut ammattikalastajien ja ympäristöjärjestön intressit vastakkain.

”Kalastajat harjoittavat elinkeinoaan laillisesti. Se on vaarallinen tie rajoittaa kalastusta suositusten kautta, kun kauppaketjuja lähtee mukaan. Eikö kuluttajalla pitäisi olla valta päättää mitä hän ostaa?” liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén kysyy.

Esimerkiksi Perämerellä molempien vaelluskalojen hinnat puolittuivat. Pohjoisen Perämeren Ammattikalastajien puheenjohtajan Eero Väätäjän mukaan tuotoilla saa kulut katettua.

– Tänä vuonna lohta tulee ennätysmääriä ja kalan keskikoko on suurta. Kun hinnasta pudotetaan puolet pois, niin se on iso menetys.

Kalakampanjasta on maa- ja metsätalousministeriön mukaan kärsinyt ammattikalastajien elinkeino. Kuvio vaikuttaa myös kuluttajaan.

”Meillä ei kohta ole kalaa rannikkovesistä markkinoilla yhtään”, sanoo ministeriöstä kalastusneuvos Markku Aro.

Lähde: TS–STT ja HS-STT 16.7.2012