SAKL TUKALA Luvia 1

KalaValtasen kalankasvatusaltaita Luvian ulkosaaristossa

Tutkimuksissa on selvinnyt, että osa harmaahylkeistä erikoistuu ja käy mieluiten samoilla apajilla mistä on ravintoa tottunut saamaan. Turvassa eivät ole kalapyydysten lisäksi myöskään kalankasvatusaltaat.

Luonnonvarakeskuksen LUKE:n toimesta on parina viime vuonna kehitetty Selkämerellä harmaahylkeen vangitsemislaitteistoa, joka soveltuu kalanviljelylaitosten tarpeisiin. Paikallinen kumppani kehitystyössä on kalankasvatusyritys KalaValtanen Oy Luvialta. Nyt tuo laitteisto on testauksien ja muutosten jälkeen laitettu paikoilleen.

SAKL TUKALA Luvia 2

Esa Lehtonen ja hyljepyydyksen sähkölaitteiden kytkentöjen varmistuksia. Avomeren äärellä ei huolellisuutta vaativa työ onnistu kuin täysin tyynellä säällä.

SAKL TUKALA Luvia 3

Kun hylje on uidessaan koskettanut laitteen suuaukon lankoja, sulkeutuu portti ja kuvan laite lähettää asiasta tiedon Lehtosen puhelimeen.

Kalankasvatusaltaaseen sijoitetun vangitsemislaitteen perusidea on, että altaissa olevia kaloja tavoittelevat hylkeet ohjataan kestävästä dynema-verkkohavaksesta valmistettuun pienen rysän perää muistuttavaan pussiin, jonne uidessaan hylje laukaisee takanaan servomoottorin avulla sulkeutuvan kalteriportin ja jää vangiksi. Sulkuporttiin asennetulla gsm-hälyttimellä tieto laitteeseen uivasta harmaahylkeestä välittyy LUKE:lle. Rakenne on suunniteltu sellaiseksi, että ansaan jäänyt hylje pääsee pintaan ja hengittämään, joten eläintä ei laite vahingoita.

SAKL TUKALA Luvia 4

Laite on viritetty kasvatusaltaan sisälle ja tarkistuksia vaille valmis.

SAKL TUKALA Luvia 5

Laukaisulangat ovat laitteen suulla näkyvät pystyvaijerit, jotka ovat kiinni kuvan alareunan kotelossa, jossa on laukaisukytkin. Kun hylje koskee lankaa, kytkin kertoo kalterin kytkimelle että toimi, ja suun sulkeva portti laskeutuu alas.

Tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, LUKE, on ollut tuttu vieras KalaValtasen rannassa Luvialla. Monta yksityiskohtaa on hiottu ja kokeiltu ennen kuin laitteiden on voitu todeta toimivan luotettavasti. Laukaisu ja siitä ilmoituksen lähteminen on yksi kokonaisuus, mutta koko ajan on ollut myös haasteena varmistaa, että pyydykseen mahdollisesti uiva halli pääsee kiinni joutuessaan hengittämään normaalisti. Samoin ulkomeren olosuhteet ovat tuoneet kaikille sähkötöille, virrantuotolle ja kiinnityksille omat haasteensa. Lehtonen kertoikin, että sähkön tuottaminen aurinkopaneelilla, gsm-tekniikka ja sulkuportin mekanismit ovat koeteltuja ratkaisuja jo aiemmista hankkeista, ja ne ovat tässä yhdistelmässä löytäneet uuden sovellutuksen.

SAKL TUKALA Luvia 6

SAKL TUKALA Luvia 7

Laitteen pää on pinnalla ja sisään uinut hylje pääsee hengittämään vapaasti.

Suoraan kalankasvatusaltaaseen integroitu vangitsemislaite on yksi mahdollisuus vähentää hyljevahinkoja, jos sen avulla voidaan altailla vierailevia halleja poistaa. Lehtonen arvioi, että valmis tekniikkayksikkö tulee mahdollisena tuotantoversiona maksamaan noin 5 000-7 000 euroa, mikä on kohtuullinen kustannus etenkin kalankasvatuksen vahinkoja minimoitaessa.

Tällaisen kestävää kalantuotantoa edistävän laitteen suunnittelu ja toteutus on yksi konkreettinen esimerkki tutkimuksen ja kalatalouden ammattilaisen yhteistyöstä. Valtasen perhe on toiminut Luvian saaristossa jo sukupolvien ajan, ja heidän paikallistuntemuksensa ja oman alansa osaaminen on tärkeä perusta onnistuneille ratkaisuille. Lehtonen toteaakin, ettei valmista olisi tullut tällä aikataululla ilman sujuvaa yhteistyötä. Hanketta on toteutettu EMKR:n ja Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmän myöntämällä rahoituksella.

SAKL TUKALA Luvia 8

Aurinkokenno ja laatikon sisällä akku sekä monenlaista elektroniikkaa. Tämän johtokiepin ja laatikoiden pelkkään asennukseen kului neljä tuntia, ja kymmeniä vastaavia rupeamia on tehty valmistelujen eteen. Ensimmäisiä viestejä odotellaan heti kun vedet jäähtyvät.