Hallitus nimitti Minna-Mari Kailan maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäälliköksi ja Vesa Ruusilan erätalousyksikön päälliköksi.

 

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kaila siirtyy ministeriöön MTK:n maatalousjohtajan tehtävästä. Siinä tehtävässä hän on ollut vuodesta 2013. Sitä ennen hän toimi eri tehtävissä sekä ministeriössä että MTK:ssa, muun muassa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan valtiosihteerinä 2010–2011.

Uudessa tehtävässä Kaila aloittaa vuoden alussa.

Kaila hoitaa tehtävää Risto Artjoen virkavapaan ajan. Artjoki siirtyi syksyllä kokoomuksen hallitusryhmän valtiosihteeriksi. Hän sai sitä varten virkavapaata enintään 30.4.2019 asti. Valtiosihteerin tehtävä päättyy hallituksen vaihtumiseen, mikä tapahtuu viimeistään kevään 2019 vaalien jälkeen.

Filosofian tohtori Vesa Ruusila aloittaa erätalousyksikön päällikkönä helmikuun alussa. Hän siirtyy ministeriöön Luonnonvarakeskuksesta, jossa hän on toiminut asiantuntijapalveluiden johtajana. Sitä ennen hän oli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistan- ja porontutkimuksen tutkimusjohtaja vuodesta 2006.

Erätalousyksikön edellinen päällikkö Christian Krogell jäi eläkkeelle elokuussa.

Lähde: MT 21.12.2016