Uudenkaupungin edustalla, kaupunkiin johtavan sisääntuloväylän varrella sijaitseva Urpoisten saari on ostettu valtion luonnonsuojelualueeksi. Saaren vallannut valtava merimetsoyhdyskunta saa näin valtion suojeluksessa oman pesimäsaaren.

Varsinais-Suomen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Olli Mattila vahvistaa, että Urpoisten saaren hankinnan perusteena on ollut saaressa pesivät merimetsot.

– Urpoisten saari on ostettu luonnonsuojelualueeksi juuri merimetsojen takia. Eihän saarella sen nykytilassa ole virkistys- tai metsätaloudellista arvoa, mutta vahva merimetsokanta tekee siitä arvokkaan suojelukohteen, toteaa Mattila.

Samalla Mattila muistuttaa, että saarella pesii myös toinen arvokas lintulaji, harmaahaikara. Urpoinen liitetään mahdollisesti myöhemmin Selkämeren kansallispuistoon.

Luonnonsuojelualueilla on tarkoitus turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on, että alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi tai alueella on luontodirektiivissä määriteltyjen eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Urpoisten saari lienee ensimmäinen, juuri vahvan merimetsoyhdyskunnan takia Suomessa luonnonsuojelualueeksi lunastettu kohde.

Viime kesänä laskettiin Suomen merialueella olevan noin 18 580 merimetson pesää. Saaristomerellä kannan lisäys edellisvuoteen oli vajaat 500 pesää, suurimman kasvun keskittyessä juuri Urpoisiin. Muutamassa vuodessa merimetsot ovatkin muuttaneet saaren ulkonäön tyystin. Lintujen pesäpuut ovat valkoisen ulosteen kuorruttamia ja pystyyn kuolleita. Lähialueen mökkiläiset ovat myös valittaneet saarelta ajoittain tulevasta lemusta.

Rannikkoalueen kalastajat eivät ole merimetsojen saamasta ”kotisaaresta” järin ilahtuneita, tosin eivät yllättyneitäkään.

– Merimetso on lähtökohtaisesti rauhoitettu, joten sillä, asuuko lintu luonnonsuojelualueella vai ei, ei ole mitään merkitystä, sanoo Vakka-Suomen kalatalousryhmän hankeasiamies Petri Rannikko.

Kalastajat ovat yrittäneet vedota päättäjiin, jotta Suomessakin merimetsokantoja voitaisiin säädellä edes tärkeimpien kalanpoikasten tuotantoalueiden suojelemiseksi.

– Kalastajat ovat kuitenkin niin pieni ammattiryhmä, ettei heitä juuri kuunnella. Ja kaikki, mikä hiukankin edes viittaa luonnonsuojelun vastaiseen toimintaan, on poliittisesti liian arka aihe edes keskusteltavaksi, tuumii Rannikko.

Lähde: Uudenkaupungin Sanomat 17.11.2013