Aluehallintovirasto on myöntänyt Kraftnät Åland Ab:lle luvan merikaapelin asentamiseen välille Ahvenanmaa-Naantali. Lupa on annettu Naantalin, Paraisten ja Turun kaupunkien alueelle.

Lupahakemuksen mukaan merikaapeli kulkee osittain troolausalueella. Hakemuksen mukaan kaapelin läheisyydessä on troolaus- ja ankkurointikielto. Hakemuksessa myös todetaan, että troolaus hankkeen vaikutusalueella sijaitsevilla vesialueilla on kuitenkin vähäistä.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2014.

Lupakäsittelyn aikana hakija tai viranomaiset eivät kuitenkaan ole olleet yhteydessä alueen ammattikalastajiin, eikä myöskään kalastusalueisiin. ELY-keskuksen kalatalouden vastuualue ei ole esittänyt muistutuksia asiasta lupakäsittelyn aikana.

Lähde: Lupapäätös aluehallintovirasto 7.5.2012 ja SAKL