Muun muassa äärimmäisen uhanalaisen järvilohen selviytymistä helpottava pyydyskeksintö valikoitui voittajaksi liki 200 000 ehdokkaan joukosta.

Joensuulaisyrityksen kehittämä uhanalaisia lohikaloja säästävä muikkutrooli valittiin Itämeren alueen parhaaksi EU:n maaseutu- ja meri- ja kalatalousohjelmien kehityshankkeeksi.

Palkittu Future Missions -yritys on kehittänyt troolin liitoskohtaan asennettavan säleikön, joka estää lohikalojen päätymisen saaliiksi muikunpyynnin sivutuotteena. Muikut menevät säleikön läpi troolin perälle saakka. Lohikalojen matka troolin perälle sen sijaan pysähtyy säleikköön ja hyvinä uimareina ne pystyvät vapautumaan troolista säleikön viereisestä vapautusaukosta.

Kehitetty ratkaisu perustuu kalalajien käyttäytymiseroihin ja erilaiseen uintivoimaan, kertoo Niilo Valkonen Future Missionista.

– Yli 90 prosenttia uhanalaisista lajeista poistui pyydyksestä omin avuin, kun laitetta testattiin, Valkonen toteaa.

Valikoivaa pyydystä käyttäville troolilupa halvemmalla

Valkosen mukaan keksinnön toimivuus lohikalojen suhteen on kiistaton. Myöskään muikkusaalis ei yrityksen testien mukaan vaarannu.

– Siitä täytyy hankkia vielä tilastollinen näyttö, jotta sen toimivuus voidaan varmasti osoittaa kalastajille, Valkonen kertoo jatkosta.

Varsinaista kehitystyötä joudutaan vielä tekemään sen eteen, että pyydykseen asennettava välikappale olisi helposti muunneltavissa eri trooleihin sopivaksi.

Future Missions Oy:n Samuli Taponen (vas.) ja Niilo Valkonen.Petri Lassheikki / Yle

– Pyydykset ovat erilaisia ja sen vuoksi emme voi valmistaa vain yhtä yleispätevää mallia, Valkonen kertoo.

Valkonen uskoo, että laite tulee yleistymään, vaikka sen kehitystyö jatkuu yhä.

– Jotkut osakaskunnat myöntävät jo nyt trooliluvan halvemmalla kalastajille, jotka käyttävät valikoivaa säleikköä troolissaan, Valkonen kertoo.

Palkittu hanke valittiin voittajaksi liki 200 000 ehdokkaan joukosta. Kilpailuun osallistui kehittämis- ja investointihankkeita EU:n maaseutuohjelmasta sekä meri- ja kalatalousohjelmasta vuosilta 2007 – 2017.

Lähde: Yle 24.5.2018. Katso laajemmin https://merijakalatalous.fi/lajittelusaleikon-kehittaminen-palkittiin-itameren-parhaana-hankkeena/