Suomalaiset yritykset jalostivat 80 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2013. Jalostukseen käytetyn kalan kokonaismäärä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna, jolloin tilasto edellisen kerran tehtiin. Erityisesti lisääntyivät silakan pakastus vientiin ja kotimaisen kirjolohen sekä ulkomaisen lohen käyttö.

Jalosteiden raaka-aineena käytetystä kalasta 53 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 27 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua. Hieman yli puolet jalostusteollisuuden käyttämästä kotimaisesta kalasta oli elintarvikesilakkaa ja -kilohailia, jotka pakastettiin vientiä varten. Fileiksi tai muiksi tuorevalmisteiksi jalostettiin lähes yhtä paljon kotimaista kalaa (21 miljoonaa kiloa) ja tuontikalaa (23 miljoonaa kiloa). Pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin käytettiin 9 miljoonaa kiloa kalaa, josta 56 prosenttia oli kotimaista.

Silakan ohella tärkeimmät jalostusteollisuuden käyttämät lajit olivat lohi, kirjolohi ja siika. Näiden neljän lajin osuus kaikesta kalaraaka-aineesta oli 94 prosenttia.

Kalaa jalostaneita yrityksiä oli 136, joista yli puoli miljoona kiloa jalostaneita oli 26. Ne jalostivat hieman yli 90 prosenttia koko jalostetun kalan määrästä.

Vuotta 2013 koskevat tiedot käyvät ilmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastojulkaisusta Kalajalosteiden tuotanto 2013. Lisätietoja jalostustilastoinnista on saatavilla osoitteesta www.rktl.fi/tilastot/

Eri vuosia koskevia tietoja on haettavissa myös tutkimuslaitoksen tilastotietokantapalvelusta www.rktl.fi/tilastot/tietokanta/

Julkaisu

 22112014 1

22112014 2

22112014 3

Lähde: RKTL 21.11.2014