Jord- och skogsbruksministeriet har tagit beslut om jaktkvoterna för gråsäl och östersjövikare för jaktsäsongen 2018–2019.

Kvoterna för gråsäl och östersjövikare hålls kvar på samma nivå som året innan. 1050 gråsälar och 300 östersjövikare får fällas.

Av de 1050 gråsälar som får fällas är den största tillåtna bytesmängden i Bottenviken-Kvarken 633 sälar. Utöver dem får 273 sälar fällas i sydvästra Finland och 144 i Finska viken.

Östersjövikarstammen, som ökat i storlek under de senaste åren, uppskattas bestå av över 20 000 djur. Största delen av dem lever i Bottenviken. Vikaren får endast jagas i Bottenviken-Kvarken.

Jakttiden för östersjövikaren ändrades redan tidigare i år så att den nu sammanfaller med gråsälens jakttid, det vill säga 16.4–31.12.

– Vikare får nu fällas också på senhösten då risken för skador på fiskenäringen är störst, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i ministeriets pressmeddelande.

Jaktkvoten för europeisk bäver höjs för att bättre kunna reglera stammen i bävertäta områden och förebygga skador.

Bäverjakt är tillåten i landskapet Satakunta och i vissa delar av landskapen Birkaland, Österbotten och Södra Österbotten.

”Fortsättningsvis försiktiga kvoter”

Guy Svanbäck, som är verksamhetsledare för Österbottens fiskarförbund, är missnöjd med de nya kvoterna.

– De är fortsättningsvis försiktiga, speciellt vad gäller vikaren som ju har blivit ett stort problem i de centrala och norra delarna av Bottenviken under senare år, säger Svanbäck.

Kvoterna för gråsäl, menar Svanbäck, kunde också vara högre men, poängterar han, det är ändå svårt att ens närma sig de fastställda kvoterna.

– Tyvärr är intresset för att jaga gråsäl litet eftersom man inte får sälja produkter av säl. Ifall kvoten var högre skulle problemet med gråsäl ändå bli betonat.

Svanbäck förundrar sig dessutom över att jaktkvoterna för gråsälar och östersjövikare inte motsvarar kvoterna för rovdjur som lever på land.

– Kvoterna brukar vara ungefär 10 procent av beståndet. I gråsälens fall skulle det i så fall handla om en kvot på 4000–5000 per år.

Senaste säsongs kvoter är inte uppfyllda

Jaktsäsongen för gråsälar, östersjövikare och europeisk bäver slutar den sista juli.

Harri Norberg, som är specialplanerare på Finlands viltcentral, meddelar samma dag att man inte uppfyllt jaktsäsongens kvoter.

Endast 37 av 633 gråsälar har under senaste jaktsäsong fällts i Bottenviken-Kvarken. Av östersjövikarna har 206 av 300 fällts i samma område.

271 av 350 europeiska bävrar har fällts på de områden där det är tillåtet att fälla bävrar i Finland. Åtta av dem fälldes i Kustösterbotten.

Källa: Yle 1.8.2018