Jäsenmaksut 2018 7.4.2017

1. Kaupalliset kalastajat

1. Liittymismaksu / jäsen 17 euroa
2. Jäsenmaksu / jäsen

perusjäsenmaksu / jäsen 150 euroa
+
varsinainen jäsenmaksu / jäsen: 1 % todennettavista myyntituloista v. 2017. Jäsenmaksuperusteessa huomioidaan myös jäsenen saama hyljesietopalkkio.

sekä

jäsenmaksu / jäsen:
sisävesialueen kaupallinen kalastaja 150 euroa
(työsuhteessa olevat ammattikalastajat 250 euroa)

Jäsenmaksukatto: 5 000 euroa / jäsen
Jäsenmaksu on maksettava kokonaisuudessaan jäsenyyden säilyttämiseksi.

2. Kaupallisia kalastajia edustavat yhdistykset

1. Liittymismaksu 17 euroa
2. Jäsenmaksu 35 euroa

3. Kannatusjäsenet

1. Liittymismaksu

yksityiset henkilöt 17 euroa
yhteisöt 50 euroa

2. Jäsenmaksu

yksityiset henkilöt 35 euroa
yhteisöt 210 euroa

Toimintatuki

Liitto voi myöntää alueellista toimintaa harjoittavalle kaupallisia kalastajia edustavalle yhdistykselle vuosittaista toimintatukea. Yhdistyksille voidaan ennakkoon myöntää toimintatukea käyttösuunnitelmaa vastaan. Käytöstä on annettava selvitys liitolle. Lopullinen toimintatuki myönnetään toimintakertomusta ja toimien aiheuttamien kohtuullisten ja todennettujen kustannusten perusteella. Tuesta päättää liiton hallitus.