Jäsen maksaa jäsenmaksun kahdessa osassa siten, että perusjäsenmaksu 140 euroa maksetaan ensin. Varsinainen jäsenmaksu laskutetaan myöhemmin jäsenen ilmoittaman liikevaihdon perusteella.

1. Perusjäsenmaksu 140 euroa
2. Varsinainen jäsenmaksu xxx euroa
– 1% vuoden 2015 myynnin* ja eräiden muiden tulojen** yhteenlasketusta määrästä  
Yhteensä xxx euroa

* myynti = jäsenen kalastuksesta ja pyytämänsä saaliin jalostuksesta saadut myyntitulot (brutto). **Jäsenmaksuperusteessa huomioidaan myös jäsenen saama hyljesietopalkkio ja ympäristöpalkkio. 

 

Esimerkkejä:

Esimerkki 1 / rannikkokalastaja

Kalastusyrityksen (rannikkokalastusyksikön) myyntitulot ja eräät muut tulot v. 2014 olivat 20 000 euroa. Yksiköllä on yksi omistaja. Jäsenmaksu on seuraava:

Perusjäsenmaksu 140 euroa
Jäsenmaksu 200 euroa (1% 20000 eurosta)
yhteensä 340 euroa

 

Esimerkki 2 / troolialus

Myyntitulot yhteensä 100 000 euroa. Aluksella työskentelee omistaja ja kaksi miehistön jäsentä. Troolialuksen ainoan omistajan osuus aluksen myyntituloista v. 2015 oli 60 000 euroa. Omistajan jäsenmaksu on seuraava:

Perusjäsenmaksu 140 euroa
Jäsenmaksu 600 euroa (1% 60000 eurosta)
yhteensä 740 euroa

Miehistön jäsenet (nk. osuuskalastajia) maksavat jäsenmaksunsa oman myyntitulonsa perusteella (20 000 euroa/jäsen). Kunkin miehistön jäsenen jäsenmaksu on seuraava:

Perusjäsenmaksu 140 euroa
Jäsenmaksu 200 euroa (1% 20000 eurosta)
yhteensä 340 euroa

 

Esimerkki 3 / troolialus

Aluksen myyntitulot yhteensä 300 000 euroa. Aluksella työskentelee kaksi omistajaa ja neljä miehistön jäsentä. Alukset omistajat maksavat jäsenmaksun koko aluksen puolesta ja ilmoittavat kaikki miehistön jäsenet jäsenrekisteriin. Jäsenmaksu on seuraava:

Perusjäsenmaksu 840 euroa (6 jäsentä)
Jäsenmaksu 3000 euroa (1% 300000 eurosta)
Totalt 3840 euroa

Mikäli miehistön jäsenet ovat työsuhteessa eivätkä ole yrityksen omistajia on heidän jäsenmaksunsa suuruus 250 euroa/jäsen. Ko. palkkatuloa vastaava summa voidaan vähentää aluksen myyntituloista.

 
Erityismaksuluokat
Sisävesialueen ammattikalastajat 120 euroa
Työsuhteessa olevat ammattikalastajat 250 euroa
Kannattajajäsenet/ eläkeläisjäsenet 35 euroa (yhteisöt 210 euroa)

 

Jäsenmaksupalautus

Kertyneistä jäsenmaksuista 10 % palautetaan aluejärjestöille. Varat käytetään pääasiallisesti alueellisen edunvalvonta-työn hoitamiseen.