Liitto toteutti loppukesästä ja alkusyksystä perinteisen jäsenkyselyn. Kyselyssä pyydettiin jäseniä arvioimaan kalatalouden toimijoiden ja erityisesti liiton toimintaa. Arviointi tapahtui kouluarvosanoilla 4 – 10 ja myös sanallisia kommentteja oli mahdollista lähettää.

SAKL:lle annetut arvosanat pysyivät täysin samalla tasolla kuin vuonna 2014, edunvalvonnan keskiarvo oli koko maassa 7,7 ja tiedotuksen keskiarvo 8,1.

Muista toimijoista tyytyväisyys MMM:n poliittiseen johtoon oli edelleen laskenut ja oli 5,9 (viime vuonna 6,1). On todennäköistä, että arvosanassa näkyy edellisen ministerin toiminta. MMM:n virkamiehet saivat saman arvosanan kuin vuonna 2014 (6,3). ELY-keskusten arvosana on noussut ja oli 6,8 (6,6). Uusi organisaatio voi olla paremman arvosanan taustalla. Luken toiminta sai arvosanan 6,0 ja on suunnilleen samalla tasolla kuin ennen (6,1).

Sanallisissa kommenteissa näkyvät tutut asiat kuten vahinkoeläimet ja lohenkalastuksen vaikea tilanne. Huoli uuden kalastusasetuksen sisällöstä nostettiin myös esille, erityisesti kuhan osalta. Mahdollinen siirtyminen toimijakohtaisiin kiintiöihin sai myös muutamassa kommentissa kritiikkiä osakseen.

Lähde: Jäsenkysely 2015