JÄSENEHDOT

JÄSENET (sääntöjen § 3),

Jäsenehdot ja säännöt kokonaisuudessaan >>>


Liiton jäseniksi voivat päästä rekisteröidyt yhdistykset, aluejärjestöt, ja oikeuskelpoiset yksityiset henkilöt, henkilöjäsenet, ja oikeuskelpoiset yhteisöt, yhteisöjäsenet. Liitolla voi olla kannatusjäseniä, yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea liiton toimintaa. Liiton jäsenen hyväksyy hallitus.

Jäseneksi hyväksyminen edellytyksenä kuitenkin on, että asianomaisen yhdistyksen sääntöjen mukaan sen jäsenet harjoittavat kaupallista kalastusta. Yhteisöjäsenen hyväksymisen edellytyksenä on, että yhteisön pääasiallisena toimialana on kaupallinen kalastus. Muut ammattikalastukseen hyvin perehtyneet henkilöt voidaan myös hyväksyä henkilöjäseniksi.

Ammattikalastajana pidetään henkilöä, joka harjoittaa kaupallista kalastusta ja saa siitä toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä ja jonka muu toimeentulo ja elinolosuhteet luonnollisella tavalla liittyvät kalastuksen.

Liiton jäsenenä olevan aluejärjestön jäsen on oikeutettu hakeutumaan ja tulemaan hyväksytyksi liiton henkilöjäseneksi.

Aluejärjestöt, henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet suorittavat liitolle liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää liiton vuosikokous, erikseen jokaiselle jäsenryhmälle. Vuosikokous päättää erikseen kannatusjäsenten liittymismaksuista ja vuosittaisista jäsenmaksuista. Vuosikokous päättää myös jäsenyhdistyksille mahdollisesti maksettavasta maksupalautuksesta.