Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden toimialueella oli marraskuun alussa yhteensä 864 kaupallista kalastajaa. Näistä ryhmään I kuuluu 128 kalastajaa (ammattikalastajaa) ja ryhmään II 736 kalastajaa.

Koska kalaa ja rapuja myyvien kalastajien on rekisteröidyttävä, rekisterissä olevien kalastajien määrä on uuden kalastuslain myötä noussut noin kaksi ja puolikertaiseksi.

Ammattikalastajien määrä maakunnittain:

Häme ja Pirkanmaa: 27

Etelä-Savo: 44

Keski-Suomi: 12

Pohjois-Savo: 24

Pohjois-Karjala: 21

Lähde: Uutisrysä 12/2016, Pohjois-Savon ELY-keskus