Senaste jaktår sköts 199 vikarsälar i Bottenviken och Kvarken. Kvoten var 200 sälar. Till nästa jaktår hoppas jaktchef Stefan Pellas att kvoten skulle vara större.

En ökad jakt på vikarsäl hotar inte sälstammen, säger jaktchef Stefan Pellas. I Sverige uppskattar man att det finns över 20 000 vikarsälar i Bottenviken och Kvarken.

Jakten på vikare pågick från första september till 15 oktober och från 16 april till 31 maj. De allra flesta sälarna sköts under vårjakten. Jaktlicens på vikarsäl beviljas inte ytterom Bottenviken-Kvarken.

Det är andra året man fått jaga vikarsäl med jaktlicens. Det första året fälldes 95 djur. Tidigare fick vikarsäl skjutas endast vid fiskeredskap med undantagslov.

Nu väntar Finlands viltcentral på Jord- och skogsbruksministeriets kvotförslag för nästa jaktår.

– Kvoten kunde vara större, säger Pellas. Viltcentralen kommer att få ge sitt utlåtande efter att man fått ministeriets förslag.

Gråsälsjakten mera omfattande

För jakt på gråsäl krävs inte längre jaktlicens. Detta eftersom stammen vuxit till mellan 40 000 och 50 000 individer i Östersjön. Jakten sker numera genom anmälningsförfarande tills kvoten på 1050 djur är fylld.

Merparten av kvoten finns i Bottenviken och Kvarken, men bara cirka tio procent av sälarna skjuts, säger Pellas.

Orsaken är EU:s förbud mot försäljning av sälkött och sälprodukter. Jägarna börjar ha frysboxarna fulla med älg, hjort och fågel. Det kan vara svårt att pressa in ytterligare en säl.

– Jakten skulle öka om jägarna fick sälja kött till restauranger och göra produkter av sälskinn. Försäljningsförbudet borde upphävas, säger Pellas.

Källa: Yle 16.6.2017