Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui 18.6 Luxemburgissa. Neuvosto päätti mm. maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jaana Husu-Kallion nimittämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) johtokuntaan. Neuvostossa Suomea edusti valtiosihteeri Risto Artjoki.

EFSA:n johtokunnan vastuulla on varmistaa, että EFSA toimii tehokkaasti. Johtokunta vahvistaa EFSA:n talousarvioesityksen ja työohjelmat, valvoo niiden toteutusta ja sopii sisäisistä säännöistä ja määräyksistä. Se nimittää myös EFSA:n toiminnanjohtajan sekä tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenet. Husu-Kallion toimikausi alkaa 1.7.2012 ja se on kestoltaan neljä vuotta 30.6.2016 saakka.

Lähde: MMM tiedote 18.6.2012