Jäiden vähäinen määrä on saanut Itämeren hylkeet vaeltamaan Perämerelle. Perämeren jäälautat ovatkin mustanaan aikuisia hylkeitä ja kuutteja. Itämerellä arvioidaan olevan noin 50 000 hyljettä.

Ennätysmäärä norppia on kerääntynyt viimeisille jäälautoille Perämerellä Maakrunnin pohjoispuolelle. Kauempana avomerellä olevilla jäälautoilla on puolestaan runsaasti harmaahylkeitä.

Kuivaniemeläisen kalastajan ja hylkeenpyytäjän Sauli Kehuksen mukaan hylkeiden määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti Iin ja Kemin välisellä merialueella.

”Verkko- ja rysäkalastus on käynyt hylkeiden vuoksi mahdottomaksi. Ne rikkovat pyydykset”, Kehus sanoo ja ohjaa troolialustaan kohti jäälauttoja, joilla on mustanaan aikuisia hylkeitä ja kuutteja.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (Rktl) erikoistutkijan Markus Aholan mukaan kaikki havaitut hylkeet eivät ole Perämeren paikallista kantaa, vaan osa hylkeistä siirtyi jäiden perässä pohjoiseen.

”Lisäksi tämän talven poikkeukselliset jääolot ovat tuoneet hylkeet lähemmäs rantaa ja siksi ihmisten näköpiiriin”, Ahola sanoo.

Itämeren hyljekannat ovat Aholan mukaan kasvaneet, kun aiemmat ympäristömyrkyistä johtuneet lisääntymisongelmat ovat hellittäneet. Nykyisin harmaahyljettä jo metsästetään, mutta vuosittaista 1500 yksilön kaatokiintiötä ei kokonaisuudessaan käytetä.

”Viime vuonnakin pyydettiin vain muutama sata hyljettä”, kertoo Rktl:n erikoistutkija Kaarina Kauhala. Myös kuluneena talvena metsästys on jäänyt jääolojen vuoksi vähäiseksi.

”Pyyntiä on kohdennettu sellaisiin halliuroksiin, jotka ovat erikoistuneet syömään pyydyksistä”, Kauhala sanoo.

Hylkeenmetsästys on myös vähentynyt, koska sitä pidetään vaikeana ja vaarallisena.

Tutkijoiden mukaan Itämeren ekosysteemi pystyisi elättämään nykyistä huomattavasti suuremmat hyljekannan.

Suomen, Ruotsin, Venäjän ja Viron hyljelaskennoissa kirjattiin viimeksi noin 30000 harmaahyljettä ja noin 7000 norppaa. Suurin osa norppahavainnoista tehtiin Perämerellä.

”Todellinen hylkeiden määrä on suurempi. Lentolaskennassa havaitaan 60–80 prosenttia hylkeistä”, Ahola kertoo.

Aholan mukaan Itämerellä saattaa todellisuudessa olla jopa 40–50000 harmaahyljettä ja norppia yli 10000.

”Perämeren norppakanta kasvaa vielä. Sen sijaan hallikannan kasvu on pysähtynyt Suomen rannikolla, mutta se kasvaa Ruotsin itärannikolla ja varsinkin sen eteläosassa”, Ahola kertoo.

Lähde: Helsingin Sanomat 16.5.2014