Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut hallin ja itämeren norpan metsästyskiintiöt metsästysvuodelle 2016–2017.

Itämeren norpan metsästys sallittiin viime vuonna Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Silloin metsästyskiintiö oli sata ja tänä vuonna 200 hyljettä. Lisäyksen tavoitteena on ehkäistä ammattikalastukselle aiheutuvia vahinkoja sekä vahvistaa hylkeen asemaa arvokkaana riistalajina.

Itämeren norpan metsästys sallitaan ainoastaan Perämeren-Merenkurkun alueella, jossa norppakanta on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Viime vuoden laskentojen mukaan Perämerellä elää vähintään 17 400 norppaa. Toteutuessaan metsästyskiintiö hidastaa, mutta ei pysäytä kannan kasvua. Itämeren norppaa metsästetään aikaväleillä 1.9.–15.10. sekä 16.4.–31.5. Pyyntiluvat myöntää Suomen riistakeskus. Päättyneenä metsästysvuonna saaliiksi saatiin 95 hyljettä. Ruotsin metsästyskiintiö itämeren norpalle on sata yksilöä.

Hallin metsästyskiintiö on yhteensä 1050 yksilöä, joka on sama kuin viime vuonna. Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueen kiintiö on 633, Lounais-Suomen 273 ja Suomenlahden 144 yksilöä. Perämeren kiintiöstä siirrettiin 50 hallia Suomenlahdelle, jossa kiintiö on viime vuosina täyttynyt lähes kokonaan. Itämeressä elää laskentojen mukaan noin 40 000–54 000 hallia. Hallin metsästyskiintiö tuli voimaan 1.8.

Lähde: MMM 5.8.2016