Itämeren neuvoa-antava toimikunta antoi 4.7 suosituksena kiintiöistä vuodelle 2014. Toimikunta lähettää päätöksensä komissiolle ja jäsenmaille.

Toimikunnan suositukset ovat seuraavat.

Turska 22-24 (läntinen): 17 000 tonnia. Merellä olo päiviä ei tule entisestään vähentää.

Turska 25-32 (itäinen): 70 301 tonnia.  Merellä olo päiviä ei tule entisestään vähentää.

Silakka 25-29 + 32 (pääallas, Saaristomeri ja Suomenlahti): 164 000 tonnia

Silakka 30-31 (Pohjanlahti): 138 345 tonnia + 4 317 tonnia

Kilohaili: 250 000 tonnia (enemmistön kanta)

Lohi 22-31 (pääallas ja Pohjanlahti): 108 762 kpl (yksimielinen suositus!)

Lohi 32 (Suomenlahti): 15 419 kpl (enemmistön kanta)

Ruotsin Ammattikalastajaliitto SFR ei osallistu suositusten laadintaan lohen osalta.

Lähde: BS RAC 5.7.2013