Matalaan ja rehevöityvään Itämereen päätyy valtava määrä ravinteita kalankasvattamoista. Ongelma voitaisiin ratkaista syöttämällä kaloille Itämeren silakkaa.

Itämeren kalasta tuotettu rehu voisi vähentää kalankasvatuksen ympäristöhaittoja. Sekä maa- ja metsätalousministeriössä että ympäristöministeriössä yritetään saada ns. Itämerirehu kalankasvattajien käyttöön.

– Tuottajat saattaisivat ottaa rehun käyttöön jopa ilman kannustimia, koska siitä on hyötyä imagolle. Kuluttajat voisivat ajatella parantavansa Itämeren tilaa syödessään kotimaista kirjolohta, visioi neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tällä hetkellä ainoa Itämeren silakkaa käyttävä rehutehdas on Tanskassa, eikä sen tuotanto riitä koko kalanviljelyn tarpeisiin. Valtaosa kalajauhosta valmistetaan Atlantin kalasta. Ravinteita siis tuodaan Atlantilta Itämereen ja sinne ne myös jäävät. Itämerirehu kierrättäisi Itämeressä jo olevia ravinteita.

Hallitus teki joulukuun alussa periaatepäätöksen, jonka mukaan tavoitteena on nostaa Manner-Suomen kalanviljely 20 miljoonaan kiloon vuodessa. Jos se määrä kalaa ruokitaan Atlantin rehulla, Itämereen tulee 100 tonnia fosforia.

– Sillä olisi oleellinen vaikutus, jos rehu tehtäisiinkin vaikka Selkämeren silakasta, Bondestam sanoo.

Viljelylaitokset pois saaristosta ja matalista lahdista

Kalanviljelystä tulevien fosfori- ja typpipäästöjen osuus on muihin lähteisiin verrattuna pieni. Paikallisesti vaikutus voi olla kuitenkin merkittävä. Erityisesti saaristo on haavoittuvainen, koska vesi ei vaihdu riittävän nopeasti. Tämä ongelma voitaisiin ratkaista ohjaamalla kalankasvatusta avomerelle.

– Syvemmissä ja virtaavassa vedessä ravinteet leviäisivät tasaisemmin, sanoo ylitarkastaja Rainer Lahti ympäristöministeriöstä.

Myös EU on kiinnostunut vesiviljelyn kehittämisestä. Syynä on se, että merten kalakannat ovat romahtamassa, ja sekä EU että Suomi joutuvat tuomaan kalaa muualta.

Lähde: Yle 9.12.2014