Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan lohen vaelluspoikaset tulisi istuttaa jokiin luonnonpoikasten vaellusajankohtaa ja lämpötilaa vastaavissa olosuhteissa. Oulujoella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että aikaisin keväällä kylmään veteen istutetut lohen poikaset viivyttelivät istutuspaikan läheisyydessä viikkokausia ja niiden kuolleisuus oli suurta. Myöhemmin lämpimämpään veteen vapautetut poikaset sen sijaan aloittivat vaelluksensa välittömästi, ja ne saavuttivat jokisuun nopeasti.

Lohismolttien vaelluskäyttäytymistä ja selviytymistä tutkittiin radiolähetinseurannalla. Huhti-toukokuun vaihteessa vapautetut istutuspoikaset selviytyivät huomattavasti heikommin kuin kuukautta myöhemmin istutetut poikaset. Selviytyminen parani oleellisesti, kun veden lämpötila nousi yli 5,9 asteen. Paras istutustulos saatiin istuttamalla vaelluspoikaset touko-kesäkuun vaihteessa, kun veden lämpötila oli noussut 8–12 asteeseen. Kaikki tutkimuslohet, jotka selvisivät merelle asti, vaelsivat jokisuulle 18. 5.–6.6. jokiveden ollessa 8–12 astetta. Joen virtaamalla ja istukkaiden pituudella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta kalojen selviytymiseen tai vaellusnopeuteen.

Oulujoen istutusrekisteritietojen perusteella velvoiteistutuksien ajankohtaa on aikaistettu 1980-luvulta lähtien. Samalla istutuksista saadut merkkipalautukset ovat vähentyneet tuntuvasti. Nämä tiedot yhdessä vaelluspoikasten radiolähetinseurannalla saatujen tulosten kanssa viittaavat vahvasti siihen, että yhä aikaisemmin ja kylmempään veteen tehdyt vaelluspoikasistutukset ovat heikentäneet istutustuloksia huomattavasti Oulujoella.

Suurin osa Pohjanlahden lohijoista on padottu sähköntuotannon tarpeisiin, minkä seurauksena voimayhtiöt on velvoitettu istuttamaan vesistöihin lohen poikasia korvaamaan menetettyä poikastuotantoa. Istutusten tuloksellisuus on laskenut voimakkaasti 1980-luvun lopusta lähtien viime vuosiin saakka. Syitä romahdukseen on etsitty pääasiassa Itämeren muuttuneista ympäristöolosuhteista, kuten hylkeiden lisääntymisestä sekä kalastuksen vähenemisestä ja viljeltyjen poikasten laadusta. Istutuspoikasten käyttäytymistä ja selviytymistä joessa alasvaelluksen aikana on sen sijaan tutkittu huomattavan vähän.

Julkaisu tutkimuksesta:
http://www.rktl.fi/julkaisut/p/artikkelit/effects_of_release_timing.html

Lähde: RKTL 28.10.2013