Maatalous- ja kalastusneuvosto antoi puheenjohtajamaa Irlannille valtuudet sopia Euroopan parlamentin kanssa yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksesta. Jos sopu toimielinten välillä saavutetaan puheenjohtajan tavoitteiden mukaisesti, asetus kalastuspolitiikasta astuu voimaan vuoden 2014 alusta. Irlanti oli jo aiemmin saavuttanut Euroopan parlamentin kanssa alustavan yhteisymmärryksen kalastus- ja vesiviljelyalan markkinajärjestelyasetuksesta.

Ministereiden käsiteltävänä oli lisäksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, jossa sopu on myös lähellä. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Ministeri Koskinen on tyytyväinen kalastuspolitiikassa saavutettuun ratkaisuun:

– Kalastuspolitiikan ratkaisua voidaan pitää hyvänä, koska se varmistaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kalatalouden edellytykset. Melkein kaikki Suomen tärkeimmät tavoitteet, kuten alueellistaminen, kalojen poisheittokielto, kestävän enimmäistuoton tavoite sekä vesiviljelyn ja pienimuotoisen rannikkokalastuksen tarpeiden huomioonottaminen, toteutuivat.

– Olemassa oli riski, että uudistus olisi siirtynyt Euroopan parlamentin kesällä 2014 pidettävien vaalien vuoksi vuodella eteenpäin. Tämä ei olisi ollut kenenkään edun mukaista.

Ministerit keskustelivat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta puheenjohtajamaa Irlannin valmistelemien kysymysten pohjalta. Tavoitteena on saavuttaa sopu uudistuksesta vielä Irlannin puheenjohtajakauden aikana eli kesäkuussa 2013. Koska neuvosto pääsi osaltaan sopuun yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta, se voi kesäkuun kokouksessaan keskittyä pelkästään maatalouspolitiikkaan.

Ministeri Koskinen uskoo ratkaisun olevan lähellä:

– Tilannetta voisi kenties kuvailla niin, että nyt ovat viimeisen erän loppuminuutit menossa. Loppuun asti painetaan täydellä teholla, jotta tarvittavat päätökset saadaan tehtyä kesäkuun loppuun mennessä.

Maa-, metsä- ja kalatalouden virkamiehille tunnustuspalkinto

Neuvoston kokouksen yhteydessä Euroopan komission suomenkielen tulkit palkitsivat vuoden kokousmatkaajan. Palkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä tulkkien kanssa. Tänä vuonna palkinnon saivat maa-, metsä- ja kalatalouden virkamiehet.

Valintaperusteiden mukaan vuoden kokousmatkaaja puhuu kokouksissa suomea selkeästi ja vivahteikkaasti sekä puolustaa suomen kielen asemaa. Hän tekee yhteistyötä tulkkien kanssa mm. toimittamalla tulkeille valmiiksi kirjoitetut puheet ja taustamateriaalia sekä selittämällä oman erikoisalansa asioita ja termejä. Puheenvuorot on laadittu hyvällä suomenkielellä, eivätkä ne ole ”paperinmakuisia”.

Lähde: MMM 15.5.2013